Μελέτη – κατασκευή – εγκατάσταση και συντήρηση ψυκτικών μηχανημάτων βιομηχανικής χρήσης με τεχνογνωσία εμπειρία και υπευθυνότητα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενάργειας. Μηχανήματα και ψυκτικές εγκαταστάσεις με απαραίτητη σήμανση CE σε όλους τους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης, και τα επαγγελματικά ψυγεία κάθε τύπου.