Το έμπειρο τεχνικό τμήμα της Βιοψυκτικής δραστηριοποιείται με απόλυτη επιτυχία στον τομέα της συντήρησης και επισκευής οποιασδήποτε ψυκτικής εγκατάστασης

Σας εξασφαλίζουμε την επίβλεψη καλής λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών της ψυκτικής εγκατάστασης σας  καθώς επίσης:

Την επισκευή και ανακατασκευή (των περισσοτέρων γνωστών βιομηχανικών τύπων συμπιεστών) σε εμβολοφόρος και κοχλιωτούς.

1 SABROE – 2 MYCOM  -3 GRASSO  -4 BITZER  -5  BOCK  -6 CARRIER