Η Βιοψυκτική ειδικεύεται στη διάθεση συστημάτων που σκοπό έχουν την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ασφαλή διακίνηση ευπαθών προϊόντων, του ψυχόμενου χώρου.

Συγκεκριμένα τα επώνυμα  υλικά που χρησιμοποιούμε ελέγχουν και καταγράφουν τις παραμέτρους της θερμοκρασίας  και υγρασίας  τις περιβαλλοντικές συνθήκες  οι οποίες διασφαλίζουν, επιτηρώντας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 365 μέρες το χρόνο, ασφάλεια στα προϊόντα σας.