Η ΒΙΟΨΥΚΤΙΚΗ  κατέχοντας στο ενεργητικό της έργα που αφορούν τον κλάδο της βιομηχανικής ψύξης,  είναι σε θέση να σας προτείνει λύσεις για οποιουδήποτε μεγέθους και  απαιτήσεων εγκατάσταση.

Η τεχνογνωσία και η διαρκής ενημέρωση μας στην εξέλιξη της τεχνολογίας, μας κατατάσσει στις πλέον μεγαλύτερες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις παροχής  ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

 Δυνατότητες

  • Ψυκτικές αποθήκες.
  • Ψυκτικοί θάλαμοι ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής πάγου (παγοκολόνες)
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής   κρύου νερού για αρκετές βιομηχανικές χρήσεις όπως (βιομηχανίες σιδήρου, πλαστικών, κ.λ.π)
  • Κεντρικός κλιματισμός   ειδικών συνθηκών σε χώρους παραγωγής τροφίμων  που απαιτούν ειδικές προδιαγραφές : (κύκλωμα νερού-γλυκόλης )
  • Κεντρικά μηχανοστάσια με παράλληλους συμπιεστές (εμβολοφόρους, κοχλιωτούς)
  • Ψυκτικές εγκαταστάσεις αμμωνίας

Επιδιώκουμε

  • Αναλυτικές μελέτες με κύριο στόχο, την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων σας.
  • Βέλτιστη ποιοτική κατασκευή προς όφελος των πελατών μας εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα
  • Γρήγορη ανταπόκριση από το στάδιο της μελέτης έως και την παράδοση.