Η Βιοψυκτική, με το οργανωμένο συνεργείο Ηλεκτρολόγων μηχανικών, αναλαμβάνει παντός είδους βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς.

Το έμπειρο προσωπικό μας, έχοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Προγραμματισμού και εγκατάστασης.

Εγγυούμαστε μια άρτια τεχνική εγκατάσταση, με απόδοση και οικονομία στην λειτουργία της.

Αναλυτικότερα αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε τις κάτωθι εργασίες:

  • Προγραμματισμό και εγκατάσταση plc
  • Οθόνες touch panel, scada
  • Προγραμματισμό και εγκατάσταση μετατροπέων συχνότητας (variable speed drive) και ομαλών εκκινητών (soft starter)
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κίνησης
  • Κεντρικούς πίνακες διανομής, χαμηλής και μέσης τάσης
  • Διόρθωση συντελεστή ισχύος cosφ